Tokom vremena užarena kočiona prašina ljepi se na lakirane dijelove aluminijskih naplataka te narušava izgled a i trajno ih uništava.
Detailing naplataka uključuje uklanjanje naplataka s vozila, detaljno otapanje zapečenih kočionih čestica, poliranje te zaštitu.